Serwis www.arr.tomaszowskie.pl używa plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

X AKCEPTUJĘ POLITYKĘ COOKIE
Masz szybkie pytanie?
Naci specjaliści są do Twojej dyspozycji.
PRACOWNIK KANCELARYJNY Z MODUŁEM EKO-BIURO

Kurs pracownika kancelaryjnego przygotowuje do kompleksowej oraz profesjonalnej obsługi sekretariatu i biura.

KURS FRYZJERSKI

Celem kursu jest zapoznanie uczestnika z organizacją pracy w salonie fryzjerskim oraz praktycznej nauki zawodu fryzjera. Kurs składa się z dwóch części. W części teoretycznej uczestnik zapoznaje się z zagadnieniami BHP, obsługą klienta i chemią kosmetyczną. Część praktyczna obejmuje strzyżenie, trwałą ondulację, rozjaśnianie i farbowanie włosów oraz fryzury okolicznościowe.

KURS SPAWACZA

.

KURS DJ-PREZENTER

WARSZTATY DJ-prezenter

 

W ramach kursu zrealizowane zostaną następujące zadania:

 • Cechy dobrego prezentera, konferansjera, DJ'a, prezentera
 • Mój głos i sposób artykulacji
 • Magia i siła głosu czyli jak mówić, by nas słuchano
 • Siła autoprezentacji-sposoby budowania własnego wizerunku
 • Budowanie relacji ze słuchaczami, rodzaje komunikatów
 • Przygotowanie wejść prezenterskich, konferansjerskich, DJ, prezentera radiowego
 • Praca w studio, praca z mikrofonem
 • sprzęt muzyczny,  techniki miksowania, nagłośnienie i akustyka, mikrofon w pracy DJ

 

Ćwiczenia i praktyczne zajęcia odbywają się w studio i w sali szkoleniowej w budynku Agencji Rozwoju Roztocza Sp. z o.o.

BRUKARZ Z UPRAWNIENIAMI OPERATORA ZAGĘSZCZARKI I UBIJAKÓW WIBRACYJNYCH

Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne w zakresie pozwalającym na przygotowanie się do zawodu „Brukarz z uprawnieniami operatora zagęszczarki i ubijaków wibracyjnych”.

FLORYSTYKA (KURS BUKIECIARSKI)

Program obejmuje szkolenie oparte przede wszystkim na ćwiczeniach
i pokazach uzupełnianych wskazówkami teoretycznymi. Uczestnik szkolenia będzie potrafił wykonać dowolną dekorację pogrzebową, wiązankę ślubną
i okolicznościową, ułożyć kwiaty w naczyniach, wykonać dekoracje świąteczne, utrwalać rośliny różnymi metodami.

INNE KURSY

Na naszą ofertę składają się również następujące kursy:

WARSZTATY Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA AGRESJI ELEKTRONICZNEJ

WARSZTATY Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA AGRESJI ELEKTRONICZNEJ

OFERTA

Agencja Rozwoju Roztocza Sp. z o.o.oferuje zorganizowanie i przeprowadzenie„Warsztatów  z zakresu przeciwdziałania agresji elektronicznej”.

Wraz z rozwojem mediów elektronicznych oraz wzrostem ich popularności obserwujemy wśród dzieci i młodzieży rosnąca liczbę przypadków uznawanych za przejawy tzw. cyberprzemocy, czyli przemocy z użyciem Internetu oraz telefonów komórkowych. Często podejmowane są działania uznawane za cyberprzemoc. Osoby odpowiedzialne za takie zachowanianiejednokrotnie nie mają świadomości ich konsekwencji. Tymczasem specyfika mediów elektronicznych sprawia, że intensywność krzywdy doznawanej przez ofiary cyberprzemocy, ich poczucie zagrożenia, przekracza możliwości poradzenia sobie z taką sytuacją, nawet jeśli pozornie jest ona błaha, a to może prowadzić już do prawdziwej tragedii.

Propozycja edukacyjna, adresowana do wszystkich użytkowników mediów elektronicznych ma na celu zapobieganie zjawisku cyberprzemocy. Agencja Rozwoju Roztocza Sp. z o.o. w celu uświadomienia internautom istoty problemu, jak również i konsekwencji, które dotykają ofiarę i sprawcęprzygotowała nową ofertę szkoleniową. Młodzi ludzie powinni wiedzieć, jak zachować się w przypadku bycia świadkiem lub doświadczania przemocy w Internecie oraz w jaki sposób i gdzie szukać pomocy.

„Warsztaty  z zakresu przeciwdziałania agresji elektronicznej” mają na celu przekazanie wiedzy na temat form i specyfiki zjawiska cyberprzemocy. Internauci zdobędą umiejętności rozpoznawania przejawów agresji elektronicznej, będą potrafili odróżnić cyberprzemoc od innych działań zbliżonych do tego zjawiska. Nauczą się rozpoznawać motywy sprawców, jak również typowe dla ofiar cyberprzemocy emocje i zachowania. Będą wiedzieli, w jaki sposób reagować na cyberprzemoc, z uwzględnieniem czynników zarówno formalnych, jak i psychologicznych, czy emocjonalnych. Będą potrafili przewidywać prawne i społeczne konsekwencje przemocy elektronicznej. Wypracują reguły bezpiecznego i kulturalnego korzystania z Internetu oraz nauczą się zasad reagowaniaw sytuacjach cyberprzemocy.Celem warsztatów jest także wypracowanie zachowań zmniejszających ryzyko bycia ofiarą cyberprzemocy. Agencja Rozwoju Roztocza Sp. z o. o. dysponuje kadrą wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy posiadają doświadczenie w prowadzeniu szkolenia z tego zakresu.Treści warsztatów będą dostosowane do wieku oraz możliwości intelektualnychi emocjonalnych uczestników.

Program:

 • Nowoczesne technologie - korzyści i zagrożenia
 • Charakterystyka zjawiska cyberprzemocy
 • Formy cyberprzemocy
 • Ofiara, sprawca i świadek cyberprzemocy
 • Społeczne i prawne konsekwencje dla sprawców cyberprzemocy
 • Profilaktyka cyberprzemocy

Warsztaty będą prowadzone z wykorzystaniem aktywnych metod pracy. Proponowany czas realizacji warsztatów: 2 x 45min.

Cena: 400,00zł -1 grupa, 550,00 zł- 2 grupy, 1000,00zł-5 grup. (1 grupa może liczyć max.20 os.)

W zależności od terminu szkolenia i ilości osób istnieje możliwość negocjacji cen.

 

DORADZTWO ZAWODOWE

Doradztwo zawodowe polega na udzielaniu osobom poszukującym pracy
(zarówno bezrobotnym, jak i zamierzającym zmienić pracę) pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia.

TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

Program szkolenia przygotowuje do pracy w zawodzie „Technolog robót wykończeniowych w budownictwie” z egzaminem czeladniczym. Uczestnik kursu nauczy się wykonywania ścianek działowych, obudowy, osadzania drobnych elementów prefabrykowanych, kładzenia tynków zwykłych i cienkowarstwowych.

KIEROWCA, OPERATOR WÓZKA JEZDNIOWEGO

Celem kursu jest uzyskanie uprawnień i kwalifikacji do kierowania wózkami jezdnymi następujących typów: naładowne, unoszące, odnośnikowe, ciągnikowe, specjalne.

KOSMETYCZKA Z ELEMENTAMI WIZAŻU, MAKIJAŻU I STYLIZACJI PAZNOKCI

Kurs składa się z dwóch części- teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej uczestnik kursu zapoznaje się z wyposażeniem oraz organizacją pracy w gabinecie kosmetycznym, poznaje podstawy rozróżniania typów skóry, budowę paznokci naturalnych i przedłużonych.

KURS KRAWIECKI

Absolwenci po ukończeniu kursu nabędą umiejętności samodzielnego szycia podstawowych modeli odzieży damskiej, męskiej i dziecięcej. Kurs technik krawieckich przygotowuje do samodzielnej pracy w zakresie szycia, przygotowywania form i projektowania rożnego typu odzieży

OPIEKUNKA DOMOWA (opieka nad dziećmi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi)

Program szkolenia Opiekunka domowa adresowany jest do osób zainteresowanych pracą w charakterze opiekunki domowej, która wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i zaspokojenia podstawowych potrzeb osób lub środowiska powierzonego jej opiece z wykorzystaniem sprzętu stanowiącego własność pracodawcy.

TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne w zakresie pozwalającym doskonalić umiejętności interpersonalne niezbędne w przeciwstawianiu się sytuacji bezradności i zagrożenia wykluczeniem społecznym.

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA

Szkolenie ma za zadanie przyswoić podstawową wiedzę i umiejętności korzystania z aplikacji pakietu Windows, edytora tekstów, dokonywania obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym oraz zapoznania z podstawową obsługą Internetu i poczty elektronicznej w pracy administracyjno- biurowej.

SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA, KASY FISKALNEJ I TERMINALI KART PŁATNICZYCH

Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne w zakresie pozwalającym
na przygotowanie się w zawodzie „Sprzedawca z obsługą komputera, kasy fiskalnej i terminali płatniczych”.

PODSTAWY ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestnika z  wiedzą dotyczącą podstaw
w prowadzeniu działalności gospodarczej, wpływu rynku na firmę, jak i zasad rozliczeń podatkowych oraz zasad ewidencji księgowej w odniesieniu do prawa obowiązującego w Unii Europejskiej

KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII

Celem szkolenia jest zapoznanie z przygotowaniem asortymentów potraw, ciast, napojów i deserów z wykorzystaniem maszyn i urządzeń. Uczestnik szkolenia zapozna się w sposób praktyczny z pracą kucharza: higieną przygotowania potraw, sposobu przygotowania techniką kulinarną, serwowania i dekoracji.

 

SZKOLENIE ODPOWIEDZIALNY SPRZEDAWCA

Odpowiedzialny sprzedawca” - szkolenie dla przedsiębiorców sprzedających napoje alkoholoweAby udowodnić, że sprzedawca napojów alkoholowych działa się zgodnie z prawem pracodawca powinien przeszkolić pracowników w zakresie obowiązującego prawa.

FILMY ZE SZKOLEŃ
 
Oferta
Copyright © 2012 Serwis.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie Don Brando Sp. z o.o.