Serwis www.arr.tomaszowskie.pl używa plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

X AKCEPTUJĘ POLITYKĘ COOKIE
Masz szybkie pytanie?
Naci specjaliści są do Twojej dyspozycji.
Aktualności

10.07.2019

ROZPOCZĘCIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO

Informujemy, iż  od 15.07.2018 r. do 25.07.2018 r. w godzinach 9.00-15.00 przyjmujemy Wnioski o przyznanie środków finansowych
na rozwój przedsiębiorczości oraz wnioski  o przyznanie wsparcia pomostowego od Uczestniczek Projektu.

Dokumenty niezbędne do ubiegania się znajdują się w dziale DOKUMENTY

Dokumenty składamy w wersji papierowej w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (na nośniku danych). Dokumenty powinny być wypełnione elektronicznie, wydrukowane, z czytelnymi, odręcznymi podpisami. Dokumenty powinny być trwale spięte.


10.05.2019 DODATKOWA REKRUTACJA


Zapraszamy do dodatkowej rekrutacji w terminie: od 17.05.2019 do 21.05.2019 r.


Informujemy, że z dniem 17.05.2019 r. rozpoczynamy dodatkową rekrutację do projektu: "Moja własna firma - dotacje na rozwój przedsiębiorczości osób bez pracy z województwa lubelskiego".

 

Szczegółowe informacje i dokumenty niezbędne znajdują się w dziale Dokumenty.

 

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać w biurze projektu.

 

Planowany termin dodatkowej rekrutacji: 17-21 maja 2019

 

 


 

11.06.2018

Oświadczenie zbywcy sprzętu używanego

Wzór


 

 

11.05.2018

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (11.05.2018 r.) zamieszczamy ostateczne wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego projektu: "Moja własna firma - dotacje na rozwój przedsiębiorczości osób bez pracy z województwa lubelskiego".

 

Ostateczna lista rankingowa

 

Osoby, które zostały zakwalifikowane do otrzymania wsparcia otrzymają szczegółową instrukcję daleszej procedury meilowo lub pisemnie.

 


 

23.04.2018

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (23.04.2018 r.) zamieszczamy wstępne wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego projektu: "Moja własna firma - dotacje na rozwój przedsiębiorczości osób bez pracy z województwa lubelskiego".

Zgodnie z §3 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, Uczestniczki Projektu, które nie zostały wytypowane do otrzymania bezzwrotnej dotacji, mają prawo wnieść odwołanie od oceny dokonanej przez Komisję Oceny Wniosków, w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia otrzymania informacji o wynikach oceny. Pisemne odwołanie od decyzji Komisji Oceny Wniosków należy dostarczyć do biura Projektu.

Jednocześnie informujemy, że ostateczna lista osób, które otrzymają środki finansowe rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe zostanie opublikowana po okresie odwoławczym.

 

WSTĘPNA LISTA

 

 


 

29.03.2018

Zaktualizowane dokumenty dla Uczestniczek projektu:

 

Regulamin przyznawania środków na wsparcie przedsiębiorczości z dn. 28.03.2018

 

Zał. nr 9 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

 

Zał. nr 9 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego - wersja edytowalna

 

 


 

28.03.2018


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYŁONIENIE WYKONAWCY ZADANIA: OCENA BIZNESPLANÓW I WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE.

 

Zapytanie

 

Oferta

 

Termin składania: 23.03.2018

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

tel. 533607101

e-mail: arrtomaszowskie@gmail.com

 


 

01.03.2018
ROZPOCZĘCIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO

Informujemy, iż  od 06.03.2018 r. do 21.03.2018 r. w godzinach 9.00-15.00 przyjmujemy Wnioski o przyznanie środków finansowych
na rozwój przedsiębiorczości oraz wnioski  o przyznanie wsparcia pomostowego od Uczestniczek Projektu.

Dokumenty niezbędne do ubiegania się znajdują się w dziale DOKUMENTY

Dokumenty składamy w wersji papierowej w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (na nośniku danych). Dokumenty powinny być wypełnione elektronicznie, wydrukowane, z czytelnymi, odręcznymi podpisami. Dokumenty powinny być trwale spięte.

Dokumenty należy składać osobiście do biura projektu: Agencja Rozwoju Roztocza Sp. z o.o.,ul. Łaszczowiecka 9, 22-600 Tomaszów Lubelski pok. 2.05.

UWAGA

W przypadku wysłania wniosku pocztą decyduje data wpływu do biura projektu, a nie data stempla pocztowego.

 

 


 

12.01.2018 Wyniki rekrutacji

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

 


 

04.01.2017 DODATKOWA REKRUTACJA

Zapraszamy do dodatkowej rekrutacji w terminie: od 04.01.2018 do 08.01.2018r.

Informujemy, że z dniem 4 stycznia 2018r. rozpoczynamy dodatkową rekrutację do projektu: "Moja własna firma - dotacje na rozwój przedsiębiorczości osób bez pracy z województwa lubelskiego".

Szczegółowe informacje i dokumenty niezbędne znajdują się w dziale Dokumenty.

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać w biurze projektu.

Planowany termin dodatkowej rekrutacji: 4-8 stycznia 2018r.

 


 

25.11.2017

Zakończenie oceny formalnej.

 

Informujemy, że zakończona została ocena formalna w ramach projektu „Moja własna firma-dotacje na rozwój przedsiębiorczości osób bez pracy z województwa lubelskiego”, nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0034/16 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski Spółka Jawna (Lider) i Agencja Rozwoju Roztocza Sp. z o.o. (Partner), na podstawie Umowy nr 89/RPLU.09.03.00-06-0034/16-00 zawartej z Instytucją Zarządzającą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Pozytywnie oceniona 91 wniosków i dopuszczono do oceny merytorycznej.


2.11.2017

 

Zakończona Rekrutacja


Informujemy, że w dniu 31.10.2017 zakończona została rekrutacja do projektu „Moja własna firma-dotacje na rozwój przedsiębiorczości osób bez pracy z województwa lubelskiego”, nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0034/16 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski Spółka Jawna (Lider) i Agencja Rozwoju Roztocza Sp. z o.o. (Partner), na podstawie Umowy nr 89/RPLU.09.03.00-06-0034/16-00 zawartej z Instytucją Zarządzającą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Wpłynęło 91 wniosków.

 

 

 


 

Rusza rekrutacja.

 

Informujemy, że z dniem 23 października rozpoczynamy rekrutację do projektu: "Moja własna firma - dotacje na rozwój przedsiębiorczości osób bez pracy z województwa lubelskiego".

 

Szczegółowe informacje i dokumenty niezbędne znajdują się w dziale Dokumenty.

 

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać w biurze projektu.

 

Planowany termin rekrutacji: 23.10 - 31.10.2017

 

 


Inne w tym dziale
Aktualności
Czytaj więcej »
O projekcie
Czytaj więcej »
Oferta
Czytaj więcej »
Uczestnicy projektu
Czytaj więcej »
Kadra projektu
Czytaj więcej »
Kontakt
Czytaj więcej »
Dokumenty
Czytaj więcej »
Copyright © 2012 Serwis.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie Don Brando Sp. z o.o.